img

Modern Proje Yönetimi

Modern Proje Yönetimi

Birçok sektörde proje fikrinin hayata geçirilmesi ve sonuç alınabilmesi için, proje sürecinin doğru ve verimli bir şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Projenin amacı, içeriği, sorumlusu, proje ekibi, süresi, planı, ürünleri, kaynakları, bütçesi, bitişi ve değerlendirmesi gibi projelerin standardize edilmiş aşamaları bulunmaktadır.

Her bir aşamanın kendi içinde detayları bulunmaktadır, bu nedenle detayların tanımlanması, görev paylaşımının yapılarak takip edilebilmesi ve bir sonraki sürece zamanında geçilebilmesi noktasında geleneksel yöntemler yetersiz kalmaktadır. Çünkü bir proje yönetimi programı olmadan, konuşulan detaylar yazılı hale getirilip bir otomasyona bağlanmadan, proje sürecinin sağlıklı yönetilmesinden söz edilemez.

Şirketler projelerinin başarılı olması için son teknoloji cihazlara ve makinalara, donanımlı proje ekiplerine, ar-ge sürecine büyük yatırımlar yapmakta ve alışılagelmiş yöntemlerle bu süreci başarılı bir şekilde yönetmeyi ümit etmektedirler. Teknolojik yeniliklerden her anlamda faydalanıldığı takdirde verimli bir proje yönetim sürecinden bahsetmek mümkün olmaktadır. 

Proje süreci maliyetli, uzun bir zaman diliminde gerçekleşebilecek, iş gücü ve insan kaynaklarına ihtiyaç duyulan zor ve geri dönüşü olmayan bir süreçtir. Zaman, iş gücü, emek, para, veri kayıplarından dolayı uğrayacağınız zararı göz önünde bulundurduğunuzda, yazılıma yapacağınız yatırımlar daha makul gelecektir. Yazılım teknolojilerinin kullanım avantajlarını yaşayarak tamamen projenizin maksimum verimlilikle ve çok başarılı bir şekilde tamamlanmasına odaklanabilirsiniz.

Modern Proje Yönetimi yapan firmalarda, proje bittikten sonra neden başarısız oldu diye manuel analizler yapılmasına ve raporlar hazırlanmasına gerek kalmaz. Çünkü en başından tüm iş akışı proje yönetimi yazılımında tanımlı olduğu için, herhangi bir proje aşamasında bir pürüz çıktığı zaman proje yöneticileri anlık olarak bilgi sahibi olmaktadırlar. Böylece zaman geçmeden müdahale edilerek sorun çözülmekte ve proje sürecinin sekteye uğramadan devam etmesi sağlanmaktadır.

Modern Proje Yönetimi sürecinde insan gücü planlaması da önem arz etmektedir. Kullanıcıların müsaitliğinin tek bir arayüz üzerinden görüntülenerek proje ekibine dâhil edilmesi ve görev ataması yapılması, birkaç projeyi aynı anda yürüten firmalar için hayati önem taşımaktadır. Proje yöneticilerinin iş yoğunluğu içerisinde proje ekibinin görevlerini yapıp yapmadığını, sonraki sürece zamanında geçip geçmediğini takip edebilmesi için ekstra bir efor sarf etmesi gerekmektedir. Modern Proje Yönetimi sürecinde kullanılan yazılım programlarıyla, bu süreç proje yöneticisinin belirlediği iş akışına göre finish to start, start to start vb. mantıkta akıcı bir şekilde yürütülmektedir. Böylece hangi kullanıcı hangi tarihte ne yapacağını bildiği için, işler zamanında tamamlanarak proje süresi uzamadan tamamlanmaktadır. Bütün süreç otomasyona bağlandığı için de proje yöneticileri; zamanı, bütçeyi tasarruflu bir şekilde kullanarak, proje ekibiyle verimli bir proje süreci geçirmeye ve başarıyla projeyi sonlandırmaya odaklanmaktadır.

Hem proje yöneticileri hem de proje ekibindeki çalışanların, işlerini kolay takip edebilmeleri ve projeyi başarılı bir şekilde tamamlamanın verdiği mutluluğu, motivasyonu yaşamaları için yazılım çözümlerimizle destek olmaya hazırız.

CRM RedWhite

Diğer Bloglar

img
CRM RedWhite Yazılımı ile Değişime Hazır mısınız?

Şirket performansını artırmak, büyüme hedefleri doğrultusunda iş hacmini büyütmek ve yeni pazarlara açılmak isteyen firmaların teknolojik yeniliklere açık olması gerekmektedir.

04.10.2023 13:24
img
Satış Ekibinizin Motivasyonunu Artırın

Müşteri ilişkilerini doğru bir şekilde yönetmek, rakipleri ekarte ederek satış yapmak çok zor ve zahmetli bir süreçtir.

04.10.2023 16:58
img
Türkiye CRM Programı Kullanımında Hangi Sırada?

Ülkemizde CRM uygulamalarının geleceği, teknolojideki gelişmeler, işletmelerin ihtiyaçları ve müşteri beklentileri ile şekilleniyor.

22.11.2023 14:47
img

Hemen Teklif Al