img

Gelir ve Gider Yönetimi

img

Detaylı bir gelir gider yönetimi ve raporlaması için zaman harcamak, bütün kalemlere bakarak ileriye dönük bir planlama yapmak gerekmektedir. Bazı işletmeler detaylı bir gelir gider yönetiminden ziyade daha sade ve pratik bir şekilde süreci yönetebilecekleri programlara ihtiyaç duymaktadırlar.

İşte tam bu noktada CRM RedWhite işletmelerin pratik çözüm arayışına cevap vermektedir. Müşterilere yapılan satışları, çalışanların yaptıkları masrafları, ofis ve genel giderleri kategorize ederek tek bir yerde görüntüleme ve raporlama avantajını sunmaktayız. Böylece kayıt altına aldığınız verilere bağlı olarak güncel kasa durumunu görebilir ve satış ekibinin de müşteri bakiyesini görüntülemesini sağlayabilirsiniz. 

img