img

Toplantı Takip Yönetimi

img

Toplantı Takip Yönetimi


Toplantı takip yönetimi modülümüz sayesinde firma içi, online, yüz yüze, grup ve departman toplantılarınızın tamamını kayıt altına alabilirsiniz.  Toplantı tarihini, saatini, toplantıya katılan kişileri ve gündem maddelerini planlayarak toplantı gününde alınan kararları ve yapılacak işlerle ilgili görev atamalarını gerçekleştirebilirsiniz. 

Toplantıya ayrılan sürenin verimli kullanılabilmesi için toplantıya başlarken başlangıç saatini ve toplantının bitiminde ise bitiş saatini seçerek arka planda toplantı süresini kayıt altına alabilirsiniz. Toplantının planlanma tarih ve saatine toplantı esnasında ne kadar sadık kalındığını, toplantının ne kadar süre uzadığını, toplantının ne kadar erken bitirildiğini ve toplantıya katılması gereken kişilerin katılıp katılmadığı gibi birçok detayı rapor ve liste halinde görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca toplantı öncesinde hazırlanan dokümanlar ve içerik çalışmalarını sisteme kaydederek toplantı esnasında kullanabilirsiniz. Toplantıda konu olan dokümanları, toplantının içeriğine bağlı olarak eklenen görsel ve videoları, gündem maddelerini, alınan kararları, toplantının son durumunu, toplantının süresini ve toplantıdan çıkan kararları kayıt altına alıp pdf şeklinde katılımcılara gönderebilir veya çıktı olarak alabilirsiniz. 

img

Hemen Teklif Al